Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Gerardus Phijlipsen (Nijmegen, 8/6/1829)
Naam Isaac van Zanten (Nijmegen, 10/8/1829)
Naam Isaac Hertz (Nijmegen, 20/1/1829)
Naam Johannes Tesser (Nijmegen, 20/6/1829)
Naam Jan Mauritz Wijdeveld (Nijmegen, 21/1/1829)
Naam Hermanus Hofman (Utrecht, 25/10/1829)
Naam Johannes Diesveld (Nijmegen, 27/2/1829)
Datum document1848
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9212
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9212