Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Salomon Elias Wolff (Nijmegen, 1/8/1829)
Naam Nicolaas Geurts (Nijmegen, 7/5/1829)
Naam Hendrikus Brouwers (Nijmegen, 12/11/1829)
Naam Arnoldus van Deelen (Lent, 18/4/1829)
Naam Abraham Jacobson (Nijmegen, 26/12/1829)
Naam Johannes Theodorus Mulder (Nijmegen, 27/6/1829)
Naam Clemens Hermans (Nijmegen, 29/1/1829)
Datum document1848
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9212
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9212