Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Gijsbertus van IJmeren (Delft, 7/8/1829)
Naam Emile Corneille Pierre Severijns (Menen in Belgie, 12/9/1829)
Naam Albertus Munk (Gravenhage, ''s-, 24/8/1829)
Naam Johann Verbeet (Weeze Koninkrijk Pruissen, 27/12/1829)
Naam Francois Augustus Bischoff (Kampen, 29/9/1829)
Datum document1848
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9212
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9212