Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Wijnand Jan Thomas Bruijn (Nijmegen, 1/1/1830)
Naam Bernardus Terburg (Nijmegen, 12/6/1830)
Naam Steven Fest (Nijmegen, 14/4/1830)
Naam Martinus Hermanus Robbers (Delft, 21/4/1830)
Naam Petrus Johannes Scholting (Nijmegen, 27/12/1830)
Naam Reinier Kornelis van Eldik (Nijmegen, 29/10/1830)
Naam Johannes Frederikus Wolf (Nijmegen, 31/3/1830)
Datum document1849
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9213
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9213