Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Marcus Moses Drukker (Nijmegen, 5/7/1830)
Naam Johannes Jansen (Ubbergen, 14/2/1830)
Naam Jacobus Anthonius Jansen (Ubbergen, 14/2/1830)
Naam Willem Frederik Cornelis Terlinden (Nijmegen, 21/1/1830)
Naam Wilhelmus Lodewijk Hertman (Nijmegen, 22/11/1830)
Naam Lodewijk Janssen (Nijmegen, 26/11/1830)
Naam Johannes Wilhelmus van Rhenen (Nijmegen, 26/12/1830)
Datum document1849
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9213
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9213