Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Poulus Colle (Groningen, 1/11/1830)
Naam Willems Johannes Delgijer (Nijmegen, 5/2/1830)
Naam Carolus Antonius Kleijn (Nijmegen, 9/3/1830)
Naam Matthijs Arts (Nijmegen, 13/1/1830)
Naam Stephanus Jacobus Hendriks (Nijmegen, 15/1/1830)
Naam Johannes Leenders (Nijmegen, 24/4/1830)
Naam Hendrik Buvelot (Nijmegen, 27/2/1830)
Datum document1849
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9213
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9213