Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Frederik Wilhelm George (Hees, 9/2/1830)
Naam Pieter Gerrits (Hatert, 9/9/1830)
Naam Matthijs Tonen (Hatert, 11/9/1830)
Naam Pieter Joseph Haen (Amsterdam, 13/10/1830)
Naam Willem Nijenhof (Hatert, 14/3/1830)
Naam Johannes de Leeuw (Hatert, 24/11/1830)
Naam Matthijs Kortz genaamd Funneman (Neerbosch, 27/12/1830)
Datum document1849
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9213
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9213