Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Johan Peter Muller (Ransbach, 5/11/1830)
Naam Georg Frederik Hebbenaar (Nijmegen, 15/12/1830)
Naam Johannes van Baal (Nijmegen, 16/11/1830)
Naam Jan Loeff (Lent, 18/12/1830)
Naam Johannes Kok (Asperen, 1830)
Datum document1849
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9213
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9213