Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Henri Adrien van Kempen (Namen in Belgie, 1/5/1830)
Datum document1849
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9213
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9213