Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Gerardus de Bruijn (Nijmegen, 6/6/1831)
Naam Hendrikus Josephus Bartels (Nijmegen, 6/11/1831)
Naam Johan Christiaan de Haan (Nijmegen, 9/4/1831)
Naam Joseph Reijalt (Nijmegen, 10/3/1831)
Naam Thomas Christiaan van Raaij (Nijmegen, 21/2/1831)
Naam Johannes Wilhelmus Hubertus Hamer (Nijmegen, 30/6/1831)
Naam Pieter Jacobus Nijbakker (Nijmegen, 31/1/1831)
Datum document1850
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9214
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9214