Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Martinus Gijsbert Smits (Neerbosch, 1/6/1831)
Naam Johannes Joseph Schorro (Hertogenbosch, ''s-, 6/3/1831)
Naam Gerardus Verweij (Hatert, 6/6/1831)
Naam Johan Hendrik Lentz (Nijmegen, 21/3/1831)
Naam Anthoon de Kluis (Malden, 24/6/1831)
Naam Engelbertus Toonen (Neerbosch, 28/2/1831)
Naam Theodorus Peters (Neerbosch, 30/1/1831)
Datum document1850
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9214
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9214