Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Bernardus Janssen (Lent, 3/11/1831)
Naam Antonius Wilhelmus Jaspers (Nijmegen, 13/10/1831)
Naam Gradus van Kesteren (Nijmegen, 24/4/1831)
Naam Bernardus Janssen (Nijmegen, 27/11/1831)
Naam Robert Pfaff (Westel Beers, 28/12/1831)
Naam Jan Pieter Pool (Nijmegen, 29/9/1831)
Naam Bernardus Noorduijn (Nijmegen, 31/7/1831)
Datum document1850
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9214
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9214