Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Johannes Seger Lamkamp (Nijmegen, 9/5/1832)
Naam Johannes Antonius Verkuijl (Nijmegen, 11/6/1832)
Naam Johannes Hendrik Willem Steenstrand (Amsterdam, 14/8/1832)
Naam Willem George Fredrik van Voorthuijsen (Leersum, 15/3/1832)
Naam Herman Henri Wilhelm Carel Vigelius (Nijmegen, 21/4/1832)
Naam Theodorus Antonius Terburg (Nijmegen, 26/2/1832)
Naam Jacobus Hendrikus Johannes Tieleman (Ubbergen, 26/8/1832)
Datum document1851
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9215
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9215