Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Jan Jacob Diederik Anton van Trojen (Nijmegen, 3/1/1832)
Naam Christiaan Wilhelmus Bosch (Nijmegen, 6/3/1832)
Naam Hermanus Benda (Nijmegen, 8/9/1832)
Naam Peter Zeventer (Nijmegen, 11/6/1832)
Naam Jan Willem Huybers (Nijmegen, 14/8/1832)
Naam Michiel Philipson (Nijmegen, 16/3/1832)
Naam Willem Johannes Leijdecker (Nijmegen, 21/4/1832)
Datum document 1851
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9215
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9215