Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Karel Otto (Nijmegen, 7/4/1832)
Naam Reinier van Harencarspel (Nijmegen, 14/5/1832)
Naam Franciscus Benjamin Petrus Koppel (Nijmegen, 14/10/1832)
Naam Hendrikus Jacobs (Nijmegen, 16/12/1832)
Naam Corstiaan de Jong (Nijmegen, 19/2/1832)
Naam Dominicus George Theodor Gerard van der Voort Maarschalk (Utrecht, 26/10/1832)
Naam Hendricus Wilhelmus Heijnen (Nijmegen, 28/9/1832)
Datum document1851
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9215
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9215