Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Johannes Peter Gottfried Westhoff (Nijmegen, 6/10/1832)
Naam Wilhelm Raeijmaeckers (Nijmegen, 8/8/1832)
Naam Gradus Brouwer (Nijmegen, 18/1/1832)
Naam Johannes Wilhelmus Schreuder (Nijmegen, 18/8/1832)
Naam Nicolaas Antonius Hubertus Duppen (Nijmegen, 21/2/1832)
Naam Hendrikus Cornelis Hendricks (Nijmegen, 23/9/1832)
Naam Johannes Hendrikus Janssen (Nijmegen, 31/8/1832)
Datum document1851
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9215
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9215