Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Carel Hendrik Christiaan Flugi van Aspermont (Middelburg, 4/1/1832)
Naam Petrus Antonius Dahlhaus (Nijmegen, 15/4/1832)
Naam August Wilhelm Marckmann (Hamburg, 17/2/1832)
Naam Johannes Jacobus Haspels (Nijmegen, 17/12/1832)
Naam Paulus Jacobs (Neerbosch, 22/12/1832)
Naam Theodorus Wellen (Beuningen, 23/12/1832)
Naam Hermanus Rutten (Neerbosch, 29/10/1832)
Datum document1851
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9215
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9215