Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Johan Gerhardus Nikkel (Nijmegen, 7/4/1833)
Naam Johannes Jacobus Schuller (Nijmegen, 10/8/1833)
Naam Wilhelmus Kremers (Nijmegen, 17/8/1833)
Naam Johannes Petrus Engelaar (Nijmegen, 19/2/1833)
Naam Karel Duchenne (Nijmegen, 23/9/1833)
Naam Johannes Stephanus Blans (Nijmegen, 26/8/1833)
Naam Joseph Schipperheyn (Nijmegen, 29/9/1833)
Datum document1852
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9216
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9216