Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Wilhelmus Bunk (Berg, 24/7/1832)
Naam Peter Rutten (26/2/1833)
Datum document1852
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9216
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9216