Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Hendrikus Peters (Nijmegen, 10/1/1834)
Naam Theodorus Bartels (Nijmegen, 11/11/1834)
Naam Wilhelmus Hubertus Duppen (Nijmegen, 17/6/1834)
Naam Antonius Marijnusse (Nijmegen, 18/1/1834)
Naam Willem Wessel Wijnen (Nijmegen, 20/1/1834)
Naam Peter Hoek (Nijmegen, 20/10/1834)
Naam Petrus Bernardus Janssen (Nijmegen, 31/3/1834)
Datum document1853
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9217
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9217