Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Leonardus Bernardus Dominicus Ferrari (Nijmegen, 2/12/1834)
Naam Jacobus Ruijters (Nijmegen, 4/5/1834)
Naam Johannes Hoebach (Nijmegen, 5/10/1834)
Naam Elias Roos (Nijmegen, 10/4/1834)
Naam Bernardus Engelbertus Maria Kleijn (Nijmegen, 17/10/1834)
Naam Hendrikus Ludovicus Broekman (Nijmegen, 21/11/1834)
Naam Willem Tromp (Nijmegen, 22/9/1834)
Datum document1853
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9217
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9217