Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Antonius Bartholomeus Johannes Verpoort (Nijmegen, 8/4/1834)
Naam Johannes Hendrik Fredrik van Duinen (Utrecht, 10/1/1834)
Naam Frederik Hendrik Ampt (Nijmegen, 11/12/1834)
Naam Antoon Arnold Fredrik Lanzing (Boxmeer, 12/9/1834)
Naam Nicolaus Petrus Schaep (Maastricht, 21/12/1834)
Naam Jacobus Hermans (Nijmegen, 23/1/1834)
Naam Gerrit Cornelis Munters (Nijmegen, 27/5/1834)
Datum document1853
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9217
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9217