Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Peter Fest (Nijmegen, 2/12/1835)
Naam Johanna Leopolt Maurij (Nijmegen, 12/2/1835)
Naam Johannes Derk Jacobs (Nijmegen, 17/4/1835)
Naam Hermanus Jan van Beinum (Nijmegen, 19/11/1835)
Naam Wilhelmus Penders (Nijmegen, 22/9/1835)
Naam Nijmegen Wolffensperger (Nijmegen, 24/4/1835)
Naam Wilhelmus Penders (Nijmegen, 26/5/1835)
Datum document1854
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9218
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9218