Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Leonardus Michels (Nijmegen, 5/10/1835)
Naam Marcus Theodorus Hendrik Susan Jacobus J Almaras (Eyalto) (Ubbergen, 6/5/1835)
Naam Daniel Vleugels (Gorinchem, 11/9/1835)
Naam Jacobus Johannes Kok (Nijmegen, 15/3/1835)
Naam Theodorus Hubertus Ruijters (Nijmegen, 20/6/1835)
Naam Frans Susan Wilhelm de Ronde (Vianen, 27/6/1835)
Naam Engelbert van Munster (Nijmegen, 29/8/1835)
Datum document1854
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9218
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9218