Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Joannes van Polanen (Hertogenbosch, ''s-, 3/8/1835)
Naam Jacobus Uijen (Nijmegen, 7/5/1835)
Naam Adrianus Antonius Schockaert (Nijmegen, 12/8/1835)
Naam Roeloff Derk Willem Koops (Groningen, 19/10/1835)
Naam Johannes Michael Walner (Nijmegen, 21/5/1835)
Naam Wilhelm Franciscus Becks (Nijmegen, 22/5/1835)
Naam Christiaan Janssen (Ubbergen, 28/9/1835)
Datum document1854
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9218
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9218