Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Evert Willem Meijer (Nijmegen, 4/10/1835)
Naam Albertus Cools (Nijmegen, 4/12/1835)
Naam Pieter Frederik Castein (Nijmegen, 9/12/1835)
Naam Jacobus Hendrikus Hendriks (Nijmegen, 19/6/1835)
Naam Joseph Hamel (Nijmegen, 23/9/1835)
Naam Johannes Laurent Peperzak (Nijmegen, 27/7/1835)
Naam Antonius Albertus Bikes (Nijmegen, 28/5/1835)
Datum document1854
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9218
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9218