Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Heinrich Matheij (Breda, 2/8/1835)
Naam Hendrik Willem Cato Brederode (Dinten, 2/12/1835)
Naam Lucius Willem Carel Gerlach (Willemstad, 6/4/1835)
Naam Jean Joseph Habets (Geertruidenberg, 7/12/1835)
Naam Petrus Gerardus Jong (Nijmegen, 9/10/1835)
Naam Hendrik Willem Wouters (Hatert, 24/8/1835)
Naam Jacobus Hendriks (Heumen, 31/8/1835)
Datum document1854
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9218
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9218