Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Jacobus Verburgh (Nijmegen, 4/7/1836)
Naam Theodorus Lamkamp (Nijmegen, 20/7/1836)
Naam Wilhelmus Schott (Weurt, 20/7/1836)
Naam Joseph Vogelijn (Zutphen, 25/7/1836)
Naam Lambertus Johannes Hageman (Nijmegen, 27/2/1836)
Naam Hendrikus Jacobus Reijnen (Nijmegen, 29/11/1836)
Naam Steven Verburgh (Nijmegen, 30/8/1836)
Datum document1855
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9219
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9219