Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Karel Johannes Kouw (Nijmegen, 4/11/1836)
Naam Jacobus Peters (Hees, 11/4/1836)
Naam Leonardus Peters (Hees, 17/8/1836)
Naam Jacobus Toonen (Neerbosch, 21/8/1836)
Naam Arnoldus Verhoeven (Neerbosch, 24/6/1836)
Naam Johannes Pauls (Neerbosch, 25/1/1836)
Naam Willem Gerrit Berkhoff (Nijmegen, 26/9/1836)
Datum document1855
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9219
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9219