Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Everhardus Johannes Spier (Nijmegen, 9/8/1836)
Naam Jacobus Joannes Henricus Consent (Hertogenbosch, ''s-, 11/10/1836)
Naam Johannes Albers (Neerbosch, 11/11/1836)
Naam Adrianus de Leeuw (Hatert, 13/2/1836)
Naam Henri Karel Alexander Beekhuis (Grave, 17/11/1836)
Naam Hendrik Wilhelmus Thoonsen (Neerbosch, 23/3/1836)
Naam Joseph Sewalt (Nijmegen, 27/5/1836)
Datum document 1855
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9219
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9219