Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Karel Johannes Schipperheijn (Nijmegen, 2/9/1837)
Naam Boldewijn Arend Engelen van Pijlsweert (Nijmegen, 2/10/1837)
Naam Johannes Puplickhuijsen (Nijmegen, 3/12/1837)
Naam Christiaan Jan Baptist Pickee (Nijmegen, 6/12/1837)
Naam Franciscus Arnoldus de Haan (Cuijk, 10/8/1837)
Naam Gerardus Albertus Wilhelmus Janssen (Nijmegen, 19/5/1837)
Naam Elbertus van Bennekom (Nijmegen, 28/3/1837)
Datum document1856
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9220
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9220