Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Wilhelmus Publikhuizen (Nijmegen, 1/7/1837)
Naam Barthelomeus Lauwerier (Nijmegen, 2/4/1837)
Naam Johan Dionijsius Looijen (Nijmegen, 2/5/1837)
Naam Wilhelm Kok (Nijmegen, 18/9/1837)
Naam Hendrikus Christiaan Laurense (Nijmegen, 20/5/1837)
Naam Karel Hendrik Harbord (Wijnkoopsbaai, 20/10/1837)
Naam Hendrik Theodoor Leijdecker (Nijmegen, 23/3/1837)
Datum document1856
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9220
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9220