Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Jan Hendrik Willem Cornelissen (Nijmegen, 3/11/1837)
Naam Gradus Creemers (Nijmegen, 17/4/1837)
Naam Johannes de Vries (Nijmegen, 20/1/1837)
Naam David Johannes Cornelis Strunck (Nijmegen, 23/9/1837)
Naam Franciscus Cornelis Bernardus Janssen (Nijmegen, 24/12/1837)
Naam Albertus Jacobs (Nijmegen, 25/8/1837)
Naam Albertus Willem Nuijs (Nijmegen, 29/6/1837)
Datum document1856
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9220
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9220