Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Johannes Wilhelmus aan den Toorn (Nijmegen, 6/1/1838)
Naam Johannes Hendrikus Engelaer (Nijmegen, 7/1/1838)
Naam Gerardus Johannes Theunissen (Nijmegen, 17/12/1838)
Naam Gerardus Antonius Mulders (Nijmegen, 18/6/1838)
Naam Petrus Michael Wouters (Nijmegen, 23/12/1838)
Naam Petrus Noorts (Nijmegen, 27/5/1838)
Naam Johannes Martinus Eikhout (Nijmegen, 31/12/1838)
Datum document1857
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9221
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9221