Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Franciscus Lautenschlager (Nijmegen, 1/5/1838)
Naam Johannes Schott (Weurt, 3/8/1838)
Naam Hendrik Kreling (Nijmegen, 16/12/1838)
Naam Lambertus Hubertus Klijnhans (Nijmegen, 17/11/1838)
Naam Johannes Rentema (Nijmegen, 21/2/1838)
Naam Albertus Soentken (Nijmegen, 24/11/1838)
Naam Franciscus Gerardus Bosman (Nijmegen, 26/2/1838)
Datum document1857
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9221
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9221