Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Reijn Willem Albert Hendrik Reijnen (Nijmegen, 1/9/1839)
Naam Johannes Hendrikus Ritser (Nijmegen, 10/1/1839)
Naam Herman Frederik Adolf Scherer (Utrecht, 20/11/1839)
Naam Dirk Doeselaar (Alkmaar, 21/12/1839)
Naam Willem Frederik van t Hul (Nijmegen, 24/8/1839)
Naam Hendrikus Coenraad Everhard Schmidt (Nijmegen, 27/7/1839)
Naam Alexander Marcus Reens (Nijmegen, 28/3/1839)
Datum document 1858
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9222
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9222