Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Johannes Steven Schreuder (Nijmegen, 8/3/1839)
Naam Arnoldus Johannes van der Horst (Nijmegen, 10/3/1839)
Naam Adrianus Hendrikus van den Berg (Nijmegen, 16/2/1839)
Naam Johannes van Munster (Nijmegen, 24/11/1839)
Naam Lodewijk Hendrik Ernst (Bergen op Zoom, 26/7/1839)
Naam Gerardus Johannes Nijhoff (Nijmegen, 28/2/1839)
Naam Gerardus Lamers (Axel, 29/1/1839)
Datum document1858
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9222
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9222