Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Johannes Willemse (Nijmegen, 6/8/1839)
Naam Wilhelmus Antonius van der Horst (Nijmegen, 9/8/1839)
Naam Johannes Delcliseur (Nijmegen, 11/3/1839)
Naam Hermanus Nicolaas Bruining (Nijmegen, 16/1/1839)
Naam Henrikus Leonard Coenraad Hubener (Nijmegen, 19/8/1839)
Naam Hendrikus Vermeer (Hees, 22/6/1839)
Naam Johannes Hermanus Ros (Nijmegen, 28/5/1839)
Datum document1858
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9222
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9222