Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Leonardus Bernardus Hendrikus van Neck (Gravenhage, ''s-, 17/4/1839)
Datum document1858
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9222
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9222