Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Jan Willem de Kadt (Nijmegen, 1/4/1840)
Naam Johannes Petrus Mom (Nijmegen, 1/4/1840)
Naam Petrus Hendricus van Druijnen (Hertogenbosch, ''s-, 7/12/1840)
Naam Theodorus Hendrikus Eersveld (Nijmegen, 8/5/1840)
Naam Evert Kreenen (Harderwijk, 15/9/1840)
Naam Nicolaas Wilhelmus van Velpen (Nijmegen, 27/5/1840)
Naam Daniel Johannes Lodewijk van der Burg (Tana Abang Batavia, 28/8/1840)
Datum document1859
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9223
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9223