Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Johannes Wilhelmus Angerhausen (Nijmegen, 7/6/1840)
Naam Arnoldus Gortner (Groesbeek, 11/2/1840)
Naam Johannes Adrianus Robbers (Nijmegen, 13/7/1840)
Naam Gerhardus ten Westenend (Nijmegen, 15/1/1840)
Naam Jacobus Gijsbertus Everwijn (Nijmegen, 22/12/1840)
Naam Theodorus Johannes Smits (Nijmegen, 25/8/1840)
Naam Gerrit Haspels (Nijmegen, 29/5/1840)
Datum document1859
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9223
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9223