Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Johannes Franciscus Brenta (Hertogenbosch, ''s-, 4/3/1840)
Naam Theodorus van Dalen (Nijmegen, 7/3/1840)
Naam Albertus Gerrits (Nijmegen, 8/11/1840)
Naam Jan Hendrik Laurens Andriesse (Riouw (Eiland Java), 9/1/1840)
Naam Martinus Hendrikus Petrus Smits (Nijmegen, 13/2/1840)
Naam Johannes Theodorus Hubertus van den Huig (Hatert, 17/10/1840)
Naam Gerhardus Opzoomer (Amsterdam, 21/4/1840)
Datum document1859
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9223
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9223