Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Peter le Grand (Nijmegen, 5/5/1840)
Datum document1859
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9223
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9223