Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Arnoldus Smit (Nijmegen, 8/2/1841)
Naam Theodorus Ritser (Nijmegen, 11/4/1841)
Naam Gijsbertus Johannes Kersten (Nijmegen, 12/11/1841)
Naam Leonardus Cornelissen (Nijmegen, 17/8/1841)
Naam Wilhelmus Lauwerier (Nijmegen, 19/7/1841)
Naam Wilhelmus Johannes Hubertus van Veerssen (Nijmegen, 23/2/1841)
Naam Hendrikus Theunissen (Nijmegen, 29/1/1841)
Datum document1860
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9224
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9224