Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Hendrikus Martinus Liefrink (Nijmegen, 2/2/1841)
Naam Hendrikus Wilhelmus Hubertus Kros (Nijmegen, 7/7/1841)
Naam Wilhelmus Johannes Reders (Nijmegen, 8/6/1841)
Naam Matthijs Uijen (Nijmegen, 9/6/1841)
Naam Franciscus Theodorus Lamkamp (Nijmegen, 12/12/1841)
Naam Johannes Hartgring (Nijmegen, 17/12/1841)
Naam Jan Leonard Mulder (Nijmegen, 22/2/1841)
Datum document1860
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9224
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9224