Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Jacobus Eijkman (Nijmegen, 5/6/1841)
Naam Johannes Elbertus Jansen (Nijmegen, 11/3/1841)
Naam Louis August Quack (Amsterdam, 14/12/1841)
Naam Antonius Brouers (Nijmegen, 17/10/1841)
Naam Johan Christoffel Roukens (Nijmegen, 20/4/1841)
Naam Willem George Fredrik Michon (Nijmegen, 23/12/1841)
Naam Derk Johannes Smits (Nijmegen, 24/12/1841)
Datum document1860
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9224
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9224