Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Fredericus Wilhelmus Aloisius Engels (Nijmegen, 7/7/1842)
Naam Hendrik Gerrit Zuuring (Nijmegen, 11/9/1842)
Naam Johannes Antonius Heis (Nijmegen, 16/9/1842)
Naam Everardus Hendrikus Schulinck (Nijmegen, 19/10/1842)
Naam Cornelis Johannes Geurts (Nijmegen, 23/10/1842)
Naam Hendrikus Janssen (Nijmegen, 26/5/1842)
Naam Gerrit Boudewijn Gesinus Coops (Druten, 26/6/1842)
Datum document1861
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9225
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9225