Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Johann Gerhard Heinrich Gescher (Gescher in Pruissen, 4/2/1842)
Naam Johannes Groothuizen (Nijmegen, 5/3/1842)
Naam Johannes Venema (Nijmegen, 10/5/1842)
Naam Hendrikus Wilhelmus Hubertus Flemminks (Nijmegen, 11/8/1842)
Naam Theodorus Wilhelmus Janssen (Nijmegen, 16/10/1842)
Naam Johannes Hubertus Mali (Nijmegen, 21/5/1842)
Naam Joannes Hubertus Boekhorst (Nijmegen, 24/6/1842)
Datum document1861
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9225
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9225