Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Coenraad Bender (Nijmegen, 3/4/1842)
Naam Johan Willem Adolf Hoogenhuijzen (Zutphen, 4/1/1842)
Naam Wilhelmus Hubertus Reijnen (Nijmegen, 9/11/1842)
Naam Theodorus Augustus Bruijn (Nijmegen, 10/1/1842)
Naam Albertus van der Velde (Nijmegen, 18/3/1842)
Naam Frederikus Jansen (Nijmegen, 19/12/1842)
Naam Pieter Willem van Lie (Nijmegen, 20/6/1842)
Datum document1861
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9225
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9225