Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Karel Jansen (Nijmegen, 1/10/1842)
Naam Theodorus Matthijs van den Berg (Nijmegen, 15/12/1842)
Naam Johannes Wilhelmus Driessen (Nijmegen, 18/9/1842)
Naam Jan Willem Korbeek (Hatert, 22/10/1842)
Naam Carel Anthonius Berkhout (Veere, 26/10/1842)
Naam Jan Hendrik Klappert (Nijmegen, 28/1/1842)
Naam Johannes Budde (Nijmegen, 31/6/1842)
Datum document1861
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9225
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9225